|

صفحه اصلی

|

نقشه سايت

|

اضافه به لیست

|

معرفی به دیگران

|

جستجو

|

تماس با ما

|

English

|
امروز:
 

خوشه صنعتی قطعات خودرو

      صفحه اصلی    خوشه های صنعتی    خوشه قطعات خودرو 

به بركت وجود صنايع مادر و قابل توجه در امر ساخت قسمتهاي عمدةاي از لوازم و قطعات خودرو ( حدود 87 درصد از قطعات خودرو) و با مغتنم شمردن ايجاد شهرك فن آوري خودرو تبريز كه اين خود دليل بارزي بر توسعه يافتگي و دارا بودن پايگاه قوي ساخت قطعات خودرو تبريز بشمار مي رود توافقات اوليه براي خريد 63 هكتار ديگر از اراضي گروه ماشين سازي تبريز به منظور ساخت و واگذاري كارگاههاي صنعتي در اندازه هاي مناسب و با برخورداري از تسهيلات مساعد در منطقه صنعتي شهر تبريز انجام گرفته است. اراضي مذكور در جهت توسعه شهرك فن آوري خودرو تبريز و همجوار با آن انتخاب گرديده تا در كارگاههاييكه در اين اراضي احداث خواهد شد پيوندهاي پيشين و پسين و حلقه ارتباطي و زنجيرهاي توليدي قطعات خودرو بوجود آيند.

 
سابقه تاریخی استان
موقعیت جغرافیایی
تقسیمات سیاسی
جمعیت و نیروی انسانی
صنعت و معدن
مزيت هاي سرمايه گذاري
هیئت مدیره و مدیران
پیام مدیر عامل
معرفي شرکت
اساسنامه شرکت
چارت سازماني
اطلاعات شهرکها
خوشه هاي صنعتي
نقشه و جانما
ليست واحدهاي صنعتي
شرايط واگذاري زمين
قیمت واگذاری زمین
دانلود فرم ها
مزايای استقرار صنایع
مزایای استقرار دانشگاهها
معرفی
خوشه سنگ
خوشه قطعات خودرو
واگذاری دفاتر کار مجازي
دفاتر مجازي مستقر
حمایت از پایان نامه ها
برگزاري تورهاي صنعتي
اخبار صنايع كوچك
طرح هاي تيپ صنعتي
شركتهاي شهركهاي صنعتي استانها
وزارت صنايع و معادن و سازمانهاي وابسته
ساير سازمانها و نهادهاي مرتبط
مطالعات امکان سنجی
طرحهای اولویت دار
اخبار سايت
دفتر حراست
رسيدگي به شكايات
تماس با ما
ورود اعضاء
خبرنامه
نقشه سایت
اطلاعیه و آگهی
جستجو
مصوبات سفرهای استانی هیئت دولت
مقدمه
فصل اول
فصل دوم
فصل سوم
فصل چهارم

نظر شما راجع به سايت

خيلي خوب
خوب
بد نبود
ضعيف

نتايج

COPYRIGHT © 2006-2007 ALL RIGHTS RESERVED TabrizIEC.ir
Designed by M.Pakdel